Назад  |   Начало  »  Алтернативно лечение  »  Рейки  »  Рейки III  »  Предаване на настройки

Предаване на настройки

Предаване на настройки

Дръжте непрекъснато позицията Хуй Ин с език върху небцето. Сдържайте дъха си, освен ако ме издухвате символите, после пак поемете дълбоко дъх и го задръжте При предаването на настройките учителят Рейки стои прав; учениците са настанени в столове с прави облегалки, а ръцете им а ма височината на гърдите с долепени длани.

1. Откъм гърба:

 • Отворете короната. Това може да стане чрез визуализация или движение на ръцете. Очертайте Дай-Ко-Мьо над короната.
 • Протегнете се над раменете, за да хванете ръцете на ученика и издухайте в короната. Поемете си дълбоко въздух и го задръжте.
 • Очертайте останалите символи над короната: Чо-Ку-Рей, Сей-Хе-Ки, Хои-Ша-Зе-Шо-Нея Хванете ръцете и издухайте в короната. Поемете си дълбоко въздух и го задръжте.

2. Минете отпред:

 • Отворете дланите на ученика като книга.
 • Очертайте Чо-Ку-Рей над всяка от дланите. Потупайте три пъти.
 • Очертайте Сей-Хе-Ки над всяка от дланите. Потупайте три пъти.
 • Очертайте Хон-Ша-Зе-Шо-Нен над всяка от дланите. Потупайте три пъти.
 • Очертайте Дай-Ко-Мьо над всяка от дланите. Потупайте три пъти.
 • Долепете дланите една до друга и ги хванете с едната си ръка.
 • Издухайте от корена към сърцето. Поемете дълбоко въздух и го задръжте.

3. Минете отзад:

 • Затворете аурата със символите в нея. (Не затваряйте чакрата на короната.)
 • Очертайте Раку по протежението на гръбнака.
 • Освободете Хуй Ин, възстановете нормалното си дишане.

Започнете зад стола на ученика. Концентрирайте се и поканете водачите Рейки. Поемете си няколко пъти дълбоко въздух и направете позицията Хуй Ин с език върху небцето. Отварянето на короната е преди всичко визуализация. Ще почувствате как аурата се разширява, а може и да я видите. Символите се очертават с цяла ръка, с обърната към короната на получателя длан. Случва се твърде бързо, за да визуализирате цвят, но е правилно да визуализирате влизащите в короната символи във виолетово. Започнете с Дай-Ко-Мьо.

Наклонете се напред, за да достигнете ръцете на ученика и да ги хванете. Те трябва да са долепени една до друга на височината на гърдите като за молитва. Настоявайте ръцете да се държат високо; ако се налага да ги търсите, ще ви е много трудно да задържите Хуй Ин и дъха си. Издухвайте покрай езика, който остава на мястото си, после отново поемете въздух. Очертайте другите три символа, Чо-Ку-Рей, Сей-Хе-Ки и Хон-Ша-Зе-Шо-Нен. Представете си как символите влизат в короната. Отново издухайте и поемете въздух.

Минете пред седналия ученик. Изтеглете долепените му длани напред и ги отворете като книга точно над скута му. Очертайте Чо-Ку-Рей над събраните ръце, после три пъти леко тупнете или плеснете с длани по дланите на ученика. Тук визуализацията е на вкарване на всеки от символите в дланите. Очертайте Сей-Хе-Ки и отново тупнете три пъти. После направете същото с Хон-Ша-Зе-Шо-Нен - очертайте символа, после го вкарайте в дланите чрез потупването. Дай-Ко-Мьо е последен и отново го вкарайте чрез потупване, след като го очертаете.

Наведете се, за да хванете дланите, затворете ги отново и ги задръжте настрани с едната си ръка. Наведете се още по-напред и издухайте от центъра на корена към сърцето. Мъжете много се стряскат от това и може да подскочат. Някои ученици подскачат и когато за първи път тупнете дланите им - направете го леко. След като издухате, си поемете дълбоко въздух и го задръжте.

Отново минете зад стола. Има спорове дали дъхът трябва да продължава да се сдържа, но Хуй Ин все още е необходима. Направете движение за затваряне на аурата, като визуализирате символите в нея. Това може да бъде физически жест на събиране на ръцете ви, а може и да го визуализирате. Не затваряйте чакрата на короната. В този момент тя ще бъде широко отворена и затворената аура ще я покрива и предпазва. Очертайте Раку по протежението на гръбнака от главата до земята. При Раку ще почувствате раздвижване в собствената си енергия, както и в тази на ученика. Възстановете дишането си и освободете позицията Хуй Ин.

Настройката е приключила. Отнела е около три минути. Научете се да чертаете символите бързо, така че да ви се налага да сдържате дъха си и Хуй Ин за по-кратко време. С практика и опит и със способност да визуализирате ясно, ще можете да визуализирате символите, вместо да ги чертаете. Изпратете ги във виолетово от третото око. Когато настройвате седнали в редица ученици, минете отзад на всеки от тях, после минете отпред за всеки от тях и накрая завършете за всички отзад. При голяма група така е много по-бързо, отколкото ако предавате настройките една по една.

Настоявайте в стаята да се пази тишина. Процесът на настройване изисква голяма концентрация и учителят има нужда от тишина. Рейки настройката е върхово събитие и за получателя и той заслужава то да премине без прекъсвания. Само след настройка Рейки I е много важно за известно време да положиш ръце върху друг човек.

Малко преди началото на процеса на настройване майсторът усеща как аурата му „светва". Ако докато преподавате, това ви създава неудобство - енергията може да стане настоятелна, а понякога просто не сте готови да започнете - помолете водачите да я успокоят. Кажете им: „Още не съм готов, моля ви, изчакайте". Случва се да станат нетърпеливи. Чакали са твърде дълго, за да върнат Рейки обратно на света.

Рейтинг: 3.7/5 на базата на 3 оценки
прегледи 12134

Препоръчани продукти

Коментари за Предаване на настройки

 1. .

  Това е всичко друго, но не и настройка в Рейки

 2. 1.

  Всичко е вярно ! И изпитано !!!

 3. 2.

  Настройката в рейки е разлина за трите нива, но нито една от тях не покрива този твърде кратък вариант.

 4. 3.

  странна инициация

 5. 4.

  такива инициаций няма

Подобни статии

Лечение на Земята

Лечение на Земята

В тази част от Рейки II трябва да се разгледа само още едно нещо и то е използването на Рейки за лек...
Лечение от разстояние

Лечение от разстояние

Освен че увеличават силата и фокуса на лечението чрез полагане на ръце, символите Рейки II правят въ...
Отваряне на Кундалини

Отваряне на Кундалини

Тези учения са били стари още по времето на Иисус и той внася част от тях в ранното християнство. В ...
Символи на Рейки III

Символи на Рейки III

Обучението в Рейки III започва с въвеждането на два допълнителни символа. И двата се използват в про...